Vergoedingen

Volwassenen

Oefentherapie Mensendieck en slaapoefentherapie worden door zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer voor de eerste behandeling hoe u verzekerd bent en hoe veel behandelingen er (nog) zijn voor dit jaar. Houdt er rekening mee dat zorgverzekeraars fysiotherapie en oefentherapie uit hetzelfde "potje" halen en deze behandelingen bij elkaar op tellen.

Heeft u een chronische indicatie waarbij de diagnose op de verwijzing staat en is deze aandoening de reden waarvoor u onder behandeling komt/bent? Dan is het goed om te weten dat de eerste 20 behandelingen eenmalig vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed. Wanneer u geen 20 behandelingen aanvullend heeft verzekerd, zult u de overige behandelingen zelf moeten betalen. Vanaf de 21e behandeling wordt dit uit de basisverzekering vergoed. Dit kan ten koste gaan van uw eigen risico. Neem contact op met de zorgverzekeraar om na te gaan hoe dit voor u is geregeld. 

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn of onvoldoende behandelingen over hebben in uw pakket, dan zult u de behandelingen zelf moeten betalen. 

 

Kinderen

Voor kinderen geld dat de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed. Wanneer voor dezelfde behandelindicatie meer dan 9 behandelingen nodig zijn, worden er nogmaals maximaal 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Mocht er sprake zijn van een chronische aandoening, dan wordt de behandeling volledig vergoed. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar voor de eerste behandeling. 

Wanneer de behandelingen uit de basisverzekering op zijn, wordt de rest uit de aanvullende verzekering vergoed. Wanneer u deze niet heeft, dient u de bandelingen zelf te betalen. 

 

Tarieven

Prijs
Behandeling reguliere oefentherapie / fysiotherapie € 41,00
Screening, intake en onderzoek (1e afspraak) bij directe toegang € 63,00
Screening (bij directe toegang, zonder intake en onderzoek) € 20,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 56,00
Eenmalig oefentherapeutisch of fysiotherapeutisch onderzoek + rapportage € 70,00
Toelage voor behandeling elders (bijv. aan huis) € 15,00
Behandeling bekkenfysiotherapie € 53,00

Annuleren van een afspraak

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandelen geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleren binnen 24 uur is de oefentherapeut gerechtigd het verzuimtarief in rekening te brengen. Dit betekent dat u buiten de facturen voor de ontvangen behandelingen een aparte factuur ontvangt. Deze factuur dient u zelf te betalen en kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief.  Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

Voorkom onnodige kosten en bel of app ruim op tijd!