Gratis houdingscheck

Per persoon kan er éénmaal een gratis houdingscheck worden uitgevoerd. De houdingscheck wordt gedurende een 15 minuten durende afspraak uitgevoerd. Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd bij het maken van de afspraak. Na afloop van de afspraak worden naam en telefoonnummer verwijdert uit het systeem. 

De houdingscheck wordt uitgevoerd in een van de praktijklocaties.

De houdingscheck bestaat uit een algemene inspectie van de houding. U krijgt op papier de uitkomst van de inspectie mee. U krijgt een aantal houdingsverbeterende tips mee van de oefentherapeut.

U krijgt géén uitgebreide begeleiding gericht op houdingsverbetering of klachtenvermindering. Indien u verdere begeleiding wenst wordt er een dossier aangemaakt, een vervolgafspraak gemaakt. Tijdens de vervolgafspraak zal er aanvullend onderzoek worden gedaan en een oefentherapeutisch behandeldoel worden opgesteld.